نتایج جستجوی فایلهای فروش مغازه

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<454مورد یافت شد>>
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۵/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: 3
شهرک/خیابان: های سی
متراژ: ۱۵
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۴/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: 5
شهرک/خیابان:
متراژ: ۲۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۳/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: 6
شهرک/خیابان: هسا 1
متراژ: ۶۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۸/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: صفر
شهرک/خیابان:
متراژ: ۱۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۴/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: صفر
شهرک/خیابان: اول چهارباغ
متراژ: ۲۸
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۶/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: 2
شهرک/خیابان: پارک فدک
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۳/۰۴/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: 2
شهرک/خیابان: میدان ایمان
متراژ: ۲۶
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۲۹/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: 2
شهرک/خیابان: بهاران
متراژ: ۳۲
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: صفر
شهرک/خیابان: بازارطلاو موبایل
متراژ: ۱۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۹/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: 2
شهرک/خیابان: ستاره
متراژ: ۱۷
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۱۷/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: صفر
شهرک/خیابان: اول چهارباغ
متراژ: ۱۴
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش مغازه


تاریخ واگذاری: ۰۸/۰۳/۱۳۹۹
موقعیت: املاک پرند
فاز: 6
شهرک/خیابان: شهرک آفتاب (کوزو)
متراژ: ۲۰
قیمت فروش/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>