نتایج جستجوی فایلهای نیاز به خرید مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<331مورد یافت شد>>
item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۱۸/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۷۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۱۲/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید مستغلات پرند


تاریخ ثبت: ۰۸/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 1
شهرک/خیابان:
متراژ بنا: ۰
متراژ زمین: ۳۵۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۰۱/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 3
شهرک/خیابان: لاله فکه
متراژ: ۹۳
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۰۱/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 6
شهرک/خیابان: مجتمع کیسون
متراژ: ۷۵
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۰۱/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 5
شهرک/خیابان:
متراژ: ۵۷
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۰۱/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 5
شهرک/خیابان:
متراژ: ۵۷
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۲۷/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 4
شهرک/خیابان:
متراژ: ۱۰۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۲۶/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 4
شهرک/خیابان:
متراژ: ۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۲۴/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۸۸
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۱۴/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۷۵
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به خرید آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۲۶/۰۷/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۸۰
قیمت ملک مورد تقاضا/رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>