نتایج جستجوی فایلهای نیاز به رهن و اجاره مسکن

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<262مورد یافت شد>>
item

نیاز به رهن و اجاره مغازه پرند


تاریخ ثبت: ۲۰/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۷۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره مغازه پرند


تاریخ ثبت: ۲۰/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره مستغلات پرند


تاریخ ثبت: ۱۷/۰۹/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 2
شهرک/خیابان: مشاعی
متراژ بنا: ۹۰
متراژ زمین: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۲۸/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۶۴
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۲۵/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 2
شهرک/خیابان:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره مستغلات پرند


تاریخ ثبت: ۰۴/۰۸/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ بنا: ۱۰۰
متراژ زمین: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۱۴/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 2
شهرک/خیابان:
متراژ: ۹۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۱۱/۰۶/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۱۰۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۲۲/۰۵/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 4
شهرک/خیابان:
متراژ: ۷۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۱۵/۰۵/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز:
شهرک/خیابان:
متراژ: ۷۵
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

نیاز به رهن و اجاره آپارتمان پرند


تاریخ ثبت: ۱۳/۰۵/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 6
شهرک/خیابان: شهرک آفتاب (کوزو)
متراژ: ۶۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

نیاز به رهن و اجاره ویلا پرند


تاریخ ثبت: ۰۳/۰۵/۱۳۹۸
موقعیت: املاک پرند
فاز: 3
شهرک/خیابان: باغ ویلایی
متراژ بنا: ۲۲۵
متراژ زمین: ۰
قیمت تقاضای رهن واجاره:
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>